Λουτρά

Τα Λουτρά είναι ένα χωριό με μεγάλη ιστορία αφού εδώ είχαν χτίσει τα μοναστήρια τους οι Ιησουίτες και οι Ουρσουλίνες μοναχές. Το συγκρότημα των Ουρσουλινών λειτούργησε (1860 – 1940) ως ένα από τα σημαντικότερα σχολεία θηλέων της Ελλάδας.