Αετοφωλιά

Στο χωριό Αετοφωλιά που έχει κτιστεί πάνω στο λόφο του Βοριά το Βουνί, πνέουν μόνιμα βόρειοι άνεμοι. Η Αετοφωλιά στην θέση “Κανναβά”, παρουσιάζει ένα από τα ωραιότερα φυσικά τοπία.

Λίγο μακρύτερα συναντάμε τον μεσαιωνικό οικισμό “Της Κόρης ο Πύργος”. Ένας μύθος λέει ότι εδώ κατοικούσε η Περσεφόνη, η κόρη της θεάς Δήμητρας. Η λαϊκή παράδοση όμως θέλει ο Πύργος να ανήκει σε μια βασιλοπούλα. Οι υποτακτικοί της χρυσοχόοι, έφτιαξαν την χρυσή γουρούνα και τα δώδεκα γουρουνάκια, που σύμφωνα με το μύθο θα τα βρει μια νέα κόρη που θα γεννηθεί στον τόπο αυτό.

Οι γύρω τοποθεσίες: “Καμμένη Σπηλιά”, “Ελληνικάρια” και “Πολέμου ο Κάμπος” παρουσιάζουν μεγάλο φυσικό και ιστορικό ενδιαφέρον.